Áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kể từ ngày 14/8/2021

Xem nội dung chi tiết tại đây