Chương trình xét, tôn vinh “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2023

Nội dung chương trình chi tiết tại đây: https://vhkd2023.vnabc.org.vn/doanh-nghiep-dat-chuan-vhkd-2023