công bố hết dịch bệnh: Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây