Công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi , phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập Trung học cơ sở, xóa mù chữ các mức độ năm 2021 trên địa bàn thị trấn Phủ Thông

QD-cong-nhan-PCGD-XMC-nam-2021-doi-voi-xa-thi-tran_cuongdmbt-25-11-2021_09h55p11(25.11.2021_18h09p28)_signed