Cuốn sách kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh

 

Cuốn sách kien quyet, kien tri dau tranh phong, chong tham nhung, tieu cực