ĐỀ CƯƠNG Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903-13/10/2023)

Xem nội dung chi tiết tại đây: Đề cương tuyên truyền đồng chí Lương Khánh Thiện