ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2023) và 24 năm Ngày “Dân vận” của cả nước (15/10/1999-15/10/2023)

Xem nội dung chi tiết tại đây: CV vv hướng dẫn kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng