Thực hiện công tác tuyên truyền về cuộc Bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 lồng ghép với tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị trấn Phủ Thông.

Sáng ngày 17/5/2021, UBND và các đoàn thể thị trấn tổ chức diễu hành cổ động, tuyên truyền đến tất cả 13/13 thôn, phố trên địa bàn thị trấn Phủ Thông. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa cuộc bầu cử, ngày bầu cử 23/5/2021 và khuyến cáo người dân thực hiện theo thông điệp 5K (KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – KHÔNG TỤ TẬP – KHAI BÁO Y TẾ).