HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

     Ngày 26/6, Đảng bộ thị trấn Phủ Thông đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy; Thường trực Đảng ủy, BCH đảng bộ thị trấn, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN thị trấn, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể thị trấn và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ thị trấn.

     Hội nghị được nghe đồng chí Trương Văn Thoại – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Mặc dù trong 6 tháng đầu năm gặp không ít khó khăn, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo kế hoạch đề ra và đạt kết quả tốt trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó diện tích gieo cấy lúa thực hiện đạt 100% KH, trồng ngô đạt 96,7% KH; tổng diện tích gieo trồng các cây hoa màu đạt 83,4% kế hoạch, Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 694,5 tấn đạt 98,5%; trồng rừng năm 2024 được 29,49/25 ha đạt 117,96% kế hoạch… Thu ngân sách đạt trên 63% KH. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được duy trì ổn định. Duy trì thực hiện tốt công tác dạy và học; chăm sóc sức khỏe người dân, công tác giảm nghèo. Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Kịp thời giải quyết các đơn thư của công dân. Tình hình tư tưởng, chính trị đảng viên ổn định, đoàn kết nội bộ; việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân chấp hành tốt; thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển kinh tế xã hội, QP-AN của địa phương trên tinh thần Nghị quyết đảng bộ năm 2024 đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam thị trấn và Đại hội MTTQVN thị trấn nhiệm kỳ 2024 – 2029.

     Bên cạnh kết quả đạt được còn một số tồn tại đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý đất đai, xây dựng còn hạn chế; vi phạm về môi trường, đất đai, xây dựng, hành lang an toàn giao thông còn xảy ra; phạm pháp hình sự còn tiềm ẩn, nhất là tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; công tác giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân chưa triệt để; chưa xây dựng được sản phẩm OCOP; công tác phát triển đảng viên còn chậm…

     Phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết, Đồng chí Nông Lường Hào – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn tiếp thu những ý kiến tham gia tại hội nghị. Trong 6 tháng cuối năm Đảng bộ thị trấn sẽ khắc phục những hạn chế còn tồn tại của 6 tháng đầu năm 2024 và tiếp tục lãnh đạo và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và quần chúng gắn với nghiên cứu, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu sắc trong đảng viên về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chỉ đạo chính quyền cụ thể hóa các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm QPAN bằng kế hoạch cụ thể, đề ra những giải pháp hữu hiệu trong quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện. MTTQ và các đoàn thể thị trấn làm tốt công tác phối hợp với chính quyền và thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của nghị quyết Đảng bộ đề ra trong năm./.

Triệu Xuân