HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC LAO ĐỘNG VIỆC LÀM, TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHỀ, TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VÀ ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 08/3/2023 của UBND huyện Bạch Thông về việc tổ chức tuyên truyền công tác lao động việc làm, tư vấn tuyển sinh đào tạo nghề, tuyển dụng lao động làm việc tại các doanh nghiệp và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 

Chiều ngày 29/3/2023, tại Hội trường UBND thị trấn Phủ Thông, Phòng Lao động – TB&XH huyện Bạch Thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Bạch Thông và UBND thị trấn Phủ Thông phối hợp tổ chức tuyên truyền công tác lao động việc làm cho các đại biểu là Trưởng thôn, phố, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ, Bí thư chi đoàn thanh niên, người trong độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi đang thiếu việc làm, việc làm không ổn định, lao động chưa qua đào tạo nghề trên địa bàn thị trấn Phủ Thông.

Đồng chí Hà Minh Thoan – Phó chủ tịch UBND thị trấn phát biểu tại Hội nghị tuyên truyền

Tại Hội nghị tuyên truyền các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên truyền đạt quán triệt một số nội dung các văn bản: Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Luật việc làm số 38/2013/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015; Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015; Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022; Kế hoạch tư vấn tuyển sinh đào tạo nghề, tuyển dụng lao động làm việc tại các doanh nghiệp và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của các doanh nghiệp; Hướng dẫn lập hồ sơ tuyển sinh đào tạo nghề, tuyển dụng lao động làm việc tại các doanh nghiệp và đi làm việc ở nước ngoài  theo hợp đồng.

Đồng chí Hoàng Thanh Sơn – Chuyên viên phòng Lao động – TB&XH triển khai tuyên truyền

Qua đó, nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, người dân tham gia vào hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và góp phần giảm nghèo của địa phương. Đồng thời, giúp người lao động và Nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác lao động việc làm và đào tạo nghề.

Các đại biểu đến dự Hội nghị tuyên truyền công tác lao động việc làm

Ngọc Anh