Hội Nông dân thị trấn Phủ Thông tổ chức sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

     Chiều ngày 19/6/2024 Ban Chấp hành Hội Nông dân thị trấn Phủ Thông tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào Nông Dân 6 tháng đầu năm 2024, Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2024 Hội Nông dân thị trấn thực hiện công tác hội và phong trào nông dân nhìn chung tư tưởng của cán bộ và hội viên cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng yên tâm lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, xây dựng công tác hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển xây dựng hội ngày càng vững mạnh, nhiều chỉ tiêu hội cấp trên giao đã thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Bên cạnh những mặt đạt được còn một số tồn tại hạn chế như công tác kết nạp hội viên; Hội viên tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện còn đạt thấp.  BCH hội tiếp tục chỉ đạo các chi hội thôn, phố phát huy những mặt đã làm được và tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu còn đạt thấp so với kế hoạch giao.

     Đến dự và chỉ đạo hội nghị gồm có, đồng chí Lê Hoàng Dưỡng – Huyện uỷ viên – Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đồng chí Cố Thị Cúc – phó Bí thư TT Đảng ủy, đồng chí Hoàng Khải Huân – Phó Chủ tịch UBND TT Phủ Thông; đồng chí Triệu Việt Hùng – Chủ tịch UBMTTQ, cùng toàn thể các đồng chí UVBTV-UVBCH, các chi hội trưởng, chi hội phó và 04 tổ TK&VV do Hội Nông dân quản lý. Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Lê Hoàng Dưỡng – Huyện uỷ viên – Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đồng chí Cố Thị Cúc – phó Bí thư TT Đảng ủy, đồng chí đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Ban Chấp hành Hội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 đồng thời nhấn mạnh và định hướng một số nội dung chủ yếu mà tổ chức Hội cần phải thực hiện trong thời gian tiếp theo. Tại hội nghị các đồng chí UV BCH – chi hội trưởng cũng đã thảo luận rất sôi nổi, đóng góp nhiều lượt ý kiến cho hoạt động của Hội trong thời gian tiếp theo.

    Ban chấp hành Hội Nông dân, chủ tịch hội nông dân thị trấn Phủ Thông tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo  của đồng chí Lê Hoàng Dưỡng – Huyện uỷ viên – chủ tịch Hội Nông dân huyện Bạch Thông; đồng chí Cố Thị Cúc – phó Bí thư TT Đảng ủy; Trong thời gian tới Ban Chấp hành sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hội 6 tháng cuối năm 2024./.

Hà Tạ