Hướng dẫn tham gia bình chọn gương điển hình trong công tác hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Zalo mini app “Phục vụ hành chính công Bắc Kạn”

Xem nội dung chi tiết tại đây: Hướng dẫn tham gia bình chọn