Kế hoạch số 203/KH-TTYT ngày 15/11/2021 kế hoạch triển khai sử dụng vacxin phòng Covid-19 năm 2022

KH-Su-dung-vac-xin-2022.-TTYT(15.11.2021_11h04p44)_signed-142