Kế hoạch Thực hiện hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021 của UBND thị trấn Phủ Thông

chi tiết xem tại đây