Kế hoạch tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây: KH hiến máu 2023