Kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông chuyên Bắc Kạnnăm học 2023-2024

211 THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN NH 2023-2024

212 THÔNG BÁO PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN CÁC MÔN HỌC VÀ CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP ĐỐI VỚI LỚP 10 NH 2023-2024

213 VV HỖ TRỢ THỰC HIỆN TUYỂN SINHV ÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN NĂM HỌC 2023-2024

Ke-hoach-tuyen-sinh-cac-truong-THPT-2023

1. QD BAN HANH QD TUYEN SINH 2023 (CHUAN)