KIỂM TRA CÔNG TÁC DÂN VẬN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC ĐOÀN THỂ TẠI THỊ TRẤN PHỦ THÔNG

Ngày 29/3/2023, Đoàn Công tác của Huyện ủy do đồng chí Lê Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra tình hình thực hiện công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thểnăm 2023 trên địa bàn thị trấn. Dự buổi làm việc có đồng chí Nông Lường Hào –Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn.

Qua kiểm tra cho thấy cấp ủy, chính quyền thị trấn luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, coi công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của từng cá nhân. Khối dân vận Đảng ủy tham mưu cho Thường trực Đảng ủy ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, Quyết định thực hiện công tác dân vận năm 2023. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của từng tổ chức hội; tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác dân vận. Thường xuyên quan tâm tham gia xây dựng công tác dân vận của hệ thống chính trị; tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên thăm nắm tình hình tư tưởng quấn chúng nhân dân trên địa bàn. Quan tâm triển khai thực hiện Quy chế số 22-QC/TU ngày 30/12/2021 về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn và các nội dung Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2021-2025. Công tác tôn giáo trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo, trên địa bàn không có tổ chức đạo và các điểm nhóm hoạt động, không có việc truyền đạo trái pháp luật và lợi dụng tự do tín ngưỡng để hoạt động phạm pháp, gây mất an ninh trật tự…Tuy nhiên, công tác dân vận vẫn còn một số tồn tại: việc nắm tình hình nhân dân có lúc chưa sâu sát, chưa thường xuyên. Một số chi bộ thực hiện công tác dân vận còn lúng túng, triển khai chưa kịp thời;số mô hình “dân vận khéo” đăng ký thực hiện trong năm còn ít; việc phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa các ban ngành, đoàn thể chưa được rõ nét. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở đều làm việc kiêm nhiệm nên hoạt động có lúc chưa kịp thời…

Tại buổi làm việc đơn vị thị trấn cũng đề nghị Ban dân vận huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn giúp đỡ địa phương thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể và giúp đỡ về nguồn lực để xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Trước đó đoàn công tác của Huyện ủy đã đi kiểm tra công tác dân vận và hoạt động của Ban Công tác mặt trận, các chi hội đoàn thểtại phố Chiến Thắng./.

Triệu Xuân