Kỳ họp thứ 2 HĐND thị trấn Phủ Thông khóa VI nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng 20/7/2021, HĐND thị trấn Phủ Thông khóa VI nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND thị trấn nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế – Xã hội, Quốc phòng – An ninh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Đến dự có ông Phùng Đức Hậu – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các ông bà đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực; lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền thị trấn và 19 đại biểu HĐND thị trấn Phủ Thông khóa VI.

                                                        Các đại biểu tham gia tại kỳ họp 

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐND thị trấn Phủ Thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND thị trấn khóa V; Thông báo của UBMTTQ về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau các hội nghị tiếp xúc cử tri phục vụ công tác bầu cử trên địa bàn thị trấn và các tờ trình của HĐND, UBND….

Trong 6 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND, sự quản lý điều hành của UBND, công tác phối hợp của Mặt trận, đoàn thể cùng với sự đồng tình hưởng ứng của toàn thể cán bộ và nhân dân đã thực hiện đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực. Hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2021, Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân ước đạt 821,4/827,6 tấn đạt 99,3% kế hoạch; diện tích trồng rừng mới sau khai thác khoảng 10,83 ha (Quế: 6700 cây; Bồ đề: 1000 cây; Bạch đàn: 3900 cây; Mỡ: 1000 cây)…. Tổng thu ngân sách tính đến ngày 30/6/2021 được 613,8 triệu động đạt 50,94% kế hoạch huyện giao. Đời sống nhân dân cơ bản được ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như công tác quốc phòng được giữ vững.

           Ông Phùng Đức Hậu – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu ý kiến chỉ đạo

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND thị trấn trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiếp thu giải trình những vấn đề mà đại biểu HĐND quan tâm và trình bày một số giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; đồng thời các đaị biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Tờ trình và dự thảo nghị quyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp.

                    Ông Nông Lường Hào – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn phát biểu bế mạc kỳ họp.

Các đại biểu đã phát huy hết vai trò trách nhiệm của người đại biểu dân cử góp phần cho Kỳ họp thứ Hai HĐND thị trấn Phủ Thông khóa VI nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công tốt đẹp./.