LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG

Chiều ngày 19/5/2021, Đảng ủy thị trấn Phủ Thông tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí đảng viên.

Trao tặng huy hiệu Đảng cho 02 đồng chí: Đ/c Hoàng Văn Khải và đ/c Bàn Thị Niên

Buổi lễ là sự ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các đồng chí Đảng viên trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong những năm qua, các đồng chí đã luôn phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh các cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Có đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy thị trấn Nông Lường Hào ghi nhận những đóng góp của các đồng chí trong thời gian qua và mong muốn các đồng chí tiếp tục vận động tuyền truyền nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng pháp luật của Nhà nước, tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của mình trong các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương./.
                                                                                                                                Mr.B