Lực lượng Công an Chiến dịch thần tốc sáng tạo những ngày tháng khó khăn của dịch bệnh Covid-19