Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 về việc tiếp tục vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ, khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

93_2021_ND-CP_27102021_2-signed-189-241