Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND thị trấn Phủ Thông khóa VI

chi tiết xem tại đây!