Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quý I năm 2023

QD CONG KHAI DU TOAN quý 1 2023 – THỊ TRẤN PHỦ THÔNG

biểu công khai 113,114,115 quý 1 2023