Quyết định về việc tạm đình chỉ hoạt động đối với nhóm trẻ độc lập tư thục

Xem nội dung chi tiết tại đây: QĐ đình chỉ nhóm trẻ