Quyết định về việc trao giải thưởng cho các cá nhân và đội đạt thành tích cao tại 4 môn: Bắn nỏ, cờ tướng, bóng bàn, điền kinh tại Đại hội TDTT huyện Bạch Thông lần thứ VII năm 2021

QUYET-DINH-TRAO-GIAI_cuongdmbt-15-10-2021_14h31p32(18.10.2021_14h53p03)_signed