Tạm dừng tổ chức Đại hội TDTT huyện Bạch Thông lần thứ VII, năm 2021

CV-tam-dung-DH-TDTT_cuongdmbt-24-12-2021_15h46p02(25.12.2021_11h28p36)_signed