Tăng cường giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch COVID-19

Nội dung chi tiết xem tại đây!