Tăng cường quản lý, kiểm soát người ra vào trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để phòng, chống dịch COVID-19

Nội dung chi tiết xem tại đây