Thành lập Ban biên tập Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử thị trấn Phủ Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây