Thông báo đường dây nóng để tiếp nhận, giải đáp, hướng dẫn công tác PCCC và CHCN của Công an tỉnh Bắc Kạn

1706