THÔNG CÁO BÁO CHÍ “Tuần Văn hóa – Du lịch Bắc Kạn” gắn với trải nghiệm bí xanh thơm Ba Bể năm 2023

Thông cáo báo chí Tuần du lịch 2023