Tình hình thực hiện công tác PCCC và CNCH bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tình hình thực hiện công tác PCCC và CNCH bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của UBND thị trấn Phủ Thông.

Chi tiết xem tại đây!