Tổ chức Hội thi “Người đẹp trong trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Bắc Kạn”

Tổ chức Hội thi “Người đẹp trong trang phục truyền thống