Tuyên truyền hướng dẫn về công tác Đặc Xá năm 2021

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN; Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

Nội dung chi tiết QĐ 1161 xem tại đây!

Nội dung chi tiết HD số 63 xem tại đây!

Nội dung chi tiết NĐ số 49 xem tại đây!

Tuyên truyền chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người phạm tội bị kết án phạt tù để họ sớm trở về hoà nhập với gia đình, cộng đồng và xã hội, khẳng định chính sách đúng đắn của chế độ, nhằm ngăn chặn để các thế lực thù địch không có căn cứ xuyên tạc, bôi nhọ các chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người phạm tội; thông tin kịp thời các tài liệu được công bố có liên quan đến người đã được đặc xá để mọi người dân và các phạm nhân hiểu rõ điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét đặc xá… Qua đó, họ có thể tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, tự đối chiếu, giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng, tránh nhầm lẫn, sai sót.

Bên cạnh đó, tuyên truyền để gia đình, cộng đồng, quần chúng nhân dân, các cấp, các ngành và các tổ chức xã hội có trách nhiệm đón nhận, giúp đỡ để những người được đặc xá xoá bỏ mặc cảm, bố trí việc làm phù hợp để họ ổn định cuộc sống, sớm hoà nhập cộng đồng. Gia đình, cộng đồng, các cấp, các ngành, cần có các biện pháp quản lý chặt chẽ những người được đặc xá giúp họ tránh tái phạm, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương.